Boek
Nederlands

Ongelikt

Bart Moeyaert (auteur), William Shakespeare (naar het werk van)

Besprekingen

Mijn hart is in mijn keel gelokt, mijn mond een vuilnisbelt. Zolang míjn adem maar niet stokt. Zíjn dagen zijn geteld". (p. 9) Met dit aftelrijmpje vat de auteur de essentie van zijn tekst samen. Hij pelde de oorspronkelijke "King Lear" af tot de kern, tegelijkertijd de kern van elk leven. Alles draait om de verderfelijke machtswellust van elke mens, om keuzes te maken in functie van die machthonger of gedwongen worden tot kiezen. De auteur pent zich schijnbaar moeiteloos een weg naar de (bloederige) ontknoping. Vertrekkende vanuit zijn originele toevoeging aan het stuk (het plannen van de moord op Kent door de drie zussen) mondt de tekst feilloos uit in het Shakespeariaanse einde. De tussenweg wordt vernuftig ingekleurd door inhoudelijk sterk uitgezuiverde en krachtige scènes in een uitmuntend gebalde en rijke taal. Dit is een onvermijdelijke vereiste voor het creëren van een theaterstuk. De auteur toont zich een meester in de dramaturgie. De doordachte en afgeslankte personageco…Lees verder
Deze bewerking (in opdracht) van Shakespeare's 'King Lear' door de vooral als Vlaamse jeugdromanschrijver bekende Bart Moeyaert is met recht en reden modern te noemen. Dat geldt voor de taal, voor de directheid van emoties en intenties, voor het accent op het materiële boven het spirituele: voorzover Shakespeare al spiritueel genoemd kan worden, is dat in deze bewerking nauwelijks meer terug te vinden. Berekening, macht, rijkdom: daar draait het om. Vriendschap bestaat niet, liefde evenmin, wel de onderhuids voelbare wanhoop over het gemis van beide. Ook in die zin is 'Ongelikt' modern, en als zodanig zeer geslaagd: het oeroude verhaal (gehinderd door ijdelheid, eigenbelang, conventies enz., blind zijn voor de werkelijkheid) in een hedendaags kader van enerzijds de taal, anderzijds de normen en waarden van nu. De loop van het verhaal is meer sprongsgewijs, fragmentarischer dan in het origineel, de voorgeschiedenis krijgt wat meer aandacht, de weg naar de climax is veel korter, de treu…Lees verder

Over Bart Moeyaert

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Filip Naudts

Bart Boudewijn Peter (Bart) Moeyaert (Brugge, 9 juni 1964) is een Belgisch schrijver.

Biografie

Bart Moeyaert groeide op als jongste van zeven zonen. Hij is vernoemd naar de hoofdpersoon van het boek Bartje van Anne de Vries. Zijn tweede naam verwijst naar de Belgische koning Boudewijn, die Moeyaerts peetoom was, zoals in België gebruikelijk is bij de jongste van zeven opeenvolgende zonen. Hij ging in het Sint-Leocollege in Brugge naar de lagere school, maar maakte er de middelbare school niet af. Hij volgde een opleiding aan de kunsthumaniora Sint-Lucasschool in Gent (1981), waar hij afstudeerde in 1983. Tot slot studeerde Moeyaert Nederlands, Duits en geschiedenis aan de lerarenopleiding Sint-Thomas in Brussel. Hij studeerde hier af in 1986. Het onderwerp van zijn afstudeerscriptie was het oeuvre van Aidan Chambers, een schrijver die de stijl van Moeyaert in belangrijke mate beïnvloed heeft.

Ondanks zijn leraarsdiploma…Lees verder op Wikipedia

Suggesties

Publicaties over dit werk in de bibliotheek