“Geletterdheid: de brug tussen ellende en hoop”

De week van de geletterdheid is begonnen (10-14 september). Deze actieweek werd in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de alfabetisering wereldwijd. Dit jaar focust de week van de geletterdheid zich specifiek op het versterken van de ouders. Door te werken aan hun geletterdheidsvaardigheden worden namelijk zowel hun kansen als die van hun kinderen verhoogt. Op deze manier wordt voorkomen dat laaggeletterdheid van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het hoeft niet te verbazen dat de alfabetiseringsgraad in ontwikkelingslanden schrikbarend laag is, maar wat misschien wel kan verbazen is dat ook Europese landen kampen met een alfabetiseringscrisis.

geletterdheid

In Vlaanderen zijn 1 op 10 ouders laaggeletterd. Zij hebben moeite met taal, cijfers en de digitale wereld.

Anders verwoord hebben 1 op 10 ouders in Vlaanderen moeilijkheden met vaardigheden die in onze samenleving nodig zijn om te functioneren als individu, als actieve burger, als werknemer of als ouder. We leven wat dat betreft in een paradox: waar het digitale tijdperk alsmaar meer geletterdheid vereist, blijven heel wat mensen, van alle leeftijden achter.

Samen naar een geletterde samenleving

Wil je beter Nederlands leren lezen of schrijven? Dan is onze Taalpunt collectie iets voor jou. Het taalpunt ondersteunt anderstalige, laaggeletterde volwassen en nieuwkomers om Nederlands te leren en te oefenen. Je vindt er: grammatica en spellingboeken, woordenboeken, leesboeken in makkelijke taal, kranten in eenvoudige taal,…

 

Tijdens de week van de geletterdheid staat onze Taalpunt collectie extra in de kijker. Je vindt ze in onze themakast.

Naast Taalpunt Nederlands bieden we ook tal van activiteiten aan voor laaggeletterde/anderstalige volwassen. Zo kan je op donderdag 22 september bij ons terecht voor de workshop 'De droom van Christoffel' – een fris verhaal in poëtische en eenvoudige taal. Een verhaal over het leven van de drukker, uitgever en ondernemer Christoffel Plantin. Een verhaal over kleine helden, over dromen en durven. Over de jonge Salwa, die geboeid raakt door de letters en krullen van Christoffel.

Ook kan je elke vrijdagvoormiddag bij ons terecht voor de samenleesclub: “Leesplezier”. Tijdens deze workshop leest de begeleider een tekst voor – dit kan literatuur of poëzie zijn-, waarna zij of hij aan de hand van vragen samen met de deelnemers op zoek gaat naar verdieping in de tekst. Voorlezen wordt zo niet alleen praten, uitwisselen en ontmoeten, maar ook schoonheid, herkenning, humor, nostalgie en ontroering ervaren en ontdekken dat één tekst veel betekenissen kan hebben. De samenleesgroep is voor mensen die graag lezen, maar dit niet graag alleen doen. Heb je soms moeilijkheden met teksten te begrijpen? Ook dan is samenlezen iets voor jou!

Geletterdheid gaat al lang niet meer enkel over vlot kunnen lezen en schrijven.  Ook digitale vaardigheden vallen hieronder. Omdat wij in #BibTernat streven naar een e-inclusieve maatschappij, bieden wij ook heel wat smartcafé's aan. Tijdens een smartcafé word je op een aangename, ontspannen manier wegwijs gemaakt in de wondere wereld van smartphones, tablets en apps.

De beste weg naar een geletterde samenleving? Voorlezen/lezen 

Iedere laaggeletterde volwassene is ooit kind geweest. Een kind dat te weinig gestimuleerd werd. Een kind dat niet heeft meegekregen dat lezen en schrijven ook leuk kan zijn. Ook nu groeit er, in Vlaanderen, een generatie kinderen op in een weinig stimulerende, taalarme omgeving. Zo blijkt uit internationaal onderzoek* dat slechts 25% van de Vlaamse kleuters thuis vaak in aanraking komen met activiteiten die geletterdheid stimuleren. Hiermee zijn we de slechtste van de klas. Geen enkel ander Europees land scoort slechter. Investeren bij jonge kinderen rendeert nochtans het meest. Hoe jonger kinderen met een grote en gevarieerde woordenschat in contact komen, hoe beter hun taalontwikkeling ondersteund wordt. Dat helpt hen later om snel te leren lezen en beter te rekenen op school.

Voorlezen draagt bij tot een betere taal- en leesvaardigheid van het kind. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden voorgelezen, hoe beter.

Voorlezen heeft tal van positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Zowel op emotioneel, cognitief als sociaal vlak. Niet enkel draagt het bij tot een betere taal- en leesvaardigheid, ook bevordert het de concentratie en creativiteit van kinderen. Samenvattend: Voorlezen heeft alleen maar voordelen. Wij bij, #BibTernat zijn ons hier natuurlijk van bewust. Elke derde zaterdag van de maand organiseren wij dan ook een voorleesfeestje. Deze maand kan je op 15 september komen luisteren naar verhalen van Roald Dahl.

De bib heeft verschillende aangepaste collecties voor de allerkleinste en beginnende lezers. Zo bieden wij heel wat prentenboeken aan. Daarnaast zitten er ook bad-, voel- en knisperboekjes in onze collectie en beginnende lezers zullen zeker hun gading vinden tussen onze AVI boekjes. We kunnen niet genoeg hameren op het belang van voorlezen en lezen, in de privésfeer. Zeker aangezien Vlaamse scholen steeds minder tijd besteden aan taal en lezen. Een gevolg hiervan is dan ook dat Vlaamse leerlingen ondermaats presteren voor begrijpend lezen.  Uit internationaal onderzoek* blijkt dat het niveau van Vlaamse leerlingen voor begrijpend lezen in 10 jaar tijd sterk is gedaald en dat we slechter scoren dan het gemiddelde in West- Europa.

1 op 3 ouders en leerlingen hebben een eerder negatieve houden tegenover lezen.

Vlaamse ouders lezen te weinig voor aan hun kinderen of motiveren hun kinderen te weinig om zelf te lezen. Nochtans doen leerlingen die elke dag lezen het opmerkelijk beter op school.  Afsluiten doen we met deze gevleugelde woorden van Einstein: “Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. Wil je dat ze briljant zijn, lees ze meer sprookjes voor”. Als hij het zegt…