Bijna dagelijks worden er in onze bib klassikaal boeken ontleend door klassen van onze Ternatse scholen. Een goede planning en duidelijke afspraken zijn dan ook noodzakelijk.  

 1. Hoe verloopt een klasbezoek?
 • De klasbezoeken verlopen volgens een vaste planning. Alle communicatie (aanvragen, annuleren, verplaatsen …) verloopt via: T 02 451 45 90 – bibliotheek@ternat.be
 • Om het klasbezoek, voor de kinderen en onze andere bezoekers, zo comfortabel mogelijk te laten lopen, dringen wij erop aan dat er maximum 2 klassen gelijktijdig naar de bib komen.
 • De klasbezoeken vinden bij voorkeur plaats in de voormiddag van 10u tot 13u op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of op vrijdag van 10u tot 12u.
 • Duur van een klasbezoek: ongeveer 15-30 minuten – in het kader van een lesopdracht of rondleiding kan een langer bezoek op voorhand worden aangevraagd.
 • Bij het binnenkomen en tijdens het zoeken naar boeken is er respect voor de stilte die er in de bibliotheek heerst.
 • Maak gebruik van de wijsneuzen/zoekplanken: het zijn leuke instrumenten om orde te houden in de rekken (visueel). Na gebruik plaats je de zoekplanken terug op hun plaats.
 • Vind je de plaats van een boek niet terug? Spreek een bibliotheekmedewerker aan.
 • Gebruik één uitleenbalie. Zo kunnen de andere bibliotheekbezoekers ook materiaal ontlenen.
 • De leerlingen werken in rijen: zowel aan de inleverkast als aan de balie. Eén voor één, voor zowel het inleveren als uitlenen.
 • Na het inlezen van de boeken kunnen de leerlingen één voor één door de veiligheidspoorten en kunnen ze verzamelen in de inkomhal van het gemeentehuis.

 

 1. De klaskaart: hoe werkt dat?
 • Op de klaskaart worden de boeken geregistreerd die tijdens het klasbezoek door de leerlingen gekozen worden.
 • De leerkracht is verantwoordelijk voor de klaskaart. Ben je de klaskaart vergeten of verloren? Spreek dan een bibliotheekmedewerker aan.
 • Leerkrachten kunnen zelf het materiaal ter plaatse in de bib of via ‘Mijn Bibliotheek’ verlengen.

Opgelet: vanaf het schooljaar 2020-2021 zullen we niet meer werken met klaskaarten, maar hebben leerkrachten en leerlingen een individueel bibpasje nodig om materialen uit te lenen. Dit bibpasje is gratis.

 

 1. Wat doe je als leerkracht?
 • De leerkracht houdt toezicht op het verloop van het klasbezoek.
 • De (catalogus)computers dienen enkel om raadplegingen te maken om materiaal in de bibliotheek te vinden. Leerlingen vragen, indien nodig, de leerkracht om hulp om opzoekingen te doen.
 • De leerkracht zoekt een verzamelplek wanneer de leerlingen hun boek gekozen hebben (bijvoorbeeld: de oranje zetel).
 • Bij het inleveren kunnen de leerlingen doorschuiven en starten met zoeken als hun boek geplaatst is. De leerkracht volgt op of het inleveren goed verloopt.
 • Bij opmerkingen/foutmeldingen meldt de leerkracht dit aan de baliemedewerkers. Ter controle kijkt de leerkracht het overzicht van ontleningen na en verlengt hij/zij achtergebleven/ontbrekende materialen vooraleer nieuw materiaal te ontlenen.

 

 1. Wat hebben we liever niet?
 • Er wordt niet gelopen in de bibliotheek.
 • Er wordt niet geroepen in de bibliotheek.
 • Het is niet toegestaan om op de 1ste verdieping op zoek te gaan naar boeken. Dit is stille ruimte (voor studenten en volwassenen). Voor het 5de en 6de leerjaar kan een uitzondering gemaakt worden mits de leerkracht de leerling(en) begeleidt.
 • Om vergissingen te vermijden vragen we de leerlingen om niet te dichtbij de inleverkast te wachten of te komen. Dit om te vermijden dat het boek automatisch wordt ingenomen.

Nieuw concept: klasbezoekkaart

Voor iedere klas wordt een klasbezoekkaart voorzien, die bewaard blijft in de bibliotheek. Meld je bij het begin van het klasbezoek aan bij de balie en dan ontvang je jouw klasbezoekkaart van een bibmedewerker. Tijdens het bezoek schat de leerkracht in of het bibbezoek al dan niet goed verlopen is. Op het einde van het klasbezoek zet een bibmedewerker een aanduiding op de kaart indien het bezoek niet goed verlopen is. De klas met de minste aanduidingen, krijgt op het einde van het schooljaar een fijn cadeau!